Operasjon Gunnerside

Kampen om tungtvannet

Spill sammen 2-10 personer
Maksimal tid 60 minutter
Samarbeid og delegering er et krav
Ingen forkunnskaper nødvendig

Klarer dere å komme dere inn i fabrikken før tiden er ute?

Klarer dere å sprenge fabrikken uten å bli avslørt?

Kan dere redde verden!?

Operasjon Gunnerside

Oppdraget er gitt. Nå er det opp til deg og gruppen din å gjennomføre sabotøraksjonen!

kr 99,00 NOK
Spill nå